آکاایران: تصاویر تماشایی از آخرین انسان روی کره زمین!! 

پایگاه اینترنتی دیلی میل تصاویری باورنکردنی را از مناظر طبیعی منتشر کرد.
آخرین انسان
«اندرو لینگز» یک عکاس است که مناظر زیبایی را با دوربین خود ثبت کرده است. در این عکس ها طبیعت و انسان در کنار هم قرار داده شده اند.
لینگز می گوید: «من می خواهم مردم بیرون بیایند و آنچه در انتظار آن ها است را کشف کنند.»
در این تصاویر یک فرد در سکوت و تنهایی خود به تماشای مناظر ناب ایستاده است. فردی که در مقابل عظمت طبیعت قرار داده شده، به نظر آخرین انسان روی کره ی زمین است.

تصاویر تماشایی از آخرین انسان روی کره زمین!! 

 تصاویر تماشایی از آخرین انسان روی کره زمین!! -آکاتصاویر تماشایی از آخرین انسان روی کره زمین!!

 تصاویر تماشایی از آخرین انسان روی کره زمین!! -آکاتصاویر تماشایی از آخرین انسان روی کره زمین!!

 تصاویر تماشایی از آخرین انسان روی کره زمین!! -آکاتصاویر تماشایی از آخرین انسان روی کره زمین!!

 تصاویر تماشایی از آخرین انسان روی کره زمین!! -آکاتصاویر تماشایی از آخرین انسان روی کره زمین!!

 تصاویر تماشایی از آخرین انسان روی کره زمین!! -آکاتصاویر تماشایی از آخرین انسان روی کره زمین!!

باشگاه خبرنگاران

گرداوری:آکا ایران

منبع :