تاپ ناپ: B and H نام بزرگترین فروشگاه لوازم عکاسی درآمریکا است که در شهر نیویورک واقع شده است. این فروشگاه بزرگ در سال 1973 تاسیس شده و از همان زمان هر ساله اقدام به برگزاری رقابت های عکاسی کرده است. برندگان این رقابت عکاسی با همکاری شرکت هواپیمایی آفریقای جنوبی تور سیاحتی به آفریقا و بازدید از حیات وحش طبیعی آن خواهند داشت. در ادامه عکس های برندگان این رقابت را مشاهده میکنید.برندگان مسابقه عکاسی b.h +عکس عکاسی,نیویورک,مسابقه عکاسی,هنر عکاسی و فیلمبرداری


برندگان مسابقه عکاسی b.h +عکس عکاسی,نیویورک,مسابقه عکاسی,هنر عکاسی و فیلمبرداری


برندگان مسابقه عکاسی b.h +عکس عکاسی,نیویورک,مسابقه عکاسی,هنر عکاسی و فیلمبرداری


برندگان مسابقه عکاسی b.h +عکس عکاسی,نیویورک,مسابقه عکاسی,هنر عکاسی و فیلمبرداری


برندگان مسابقه عکاسی b.h +عکس عکاسی,نیویورک,مسابقه عکاسی,هنر عکاسی و فیلمبرداری


برندگان مسابقه عکاسی b.h +عکس عکاسی,نیویورک,مسابقه عکاسی,هنر عکاسی و فیلمبرداری


برندگان مسابقه عکاسی b.h +عکس عکاسی,نیویورک,مسابقه عکاسی,هنر عکاسی و فیلمبرداری


برندگان مسابقه عکاسی b.h +عکس عکاسی,نیویورک,مسابقه عکاسی,هنر عکاسی و فیلمبرداری


برندگان مسابقه عکاسی b.h +عکس عکاسی,نیویورک,مسابقه عکاسی,هنر عکاسی و فیلمبرداری


گردآوری پرتال اکاایران