فرماندار تخارستان به دلیل خودداری افرادش از جنگ با نیروهای دولت، به چین (چین شمال غربی ـ منطقه ای که شهر اورومچی حاکم نشین آن است) گریخت و به دولت آن کشور پناهنده شد و دولت اشکانی ایران استرداد او را درخواست نکرد تا قضیه بزرگ نشود و میان دو دولت دوست (ایران و چین)، یک مسئله پیچیده به وجود نیاید. مرز شمال غربی چین پس از تغییراتی که در دوران سیل مهاجرت اقوام آلتائیک و سپس حکومت مغولها کرد اینک همان شده است که در عهد اشکانیان و ساسانیان بود. ایرانیان مردم آن کشوررا به نام دودمان کین = شین = چین؛ چینیان و برخی ملل از جمله ترکیک زبانها به نام دودمان هان؛ «هان» می خوانده اند که هر دو اسم باقی مانده است. غرب واژه چین را از ایرانیان فراگرفته و رایج ساخته است چینیان کشور خودرا «چونگ کواو» می خوانند.


1893م:اسناد قرارداد مورخ 27 ماه مه سال 1893 میلادی روسیه و ایران 9 ژوئیه همین سال میان دو دولت مبادله شد و در اروپا (نه در تهران) انتشار یافت!.

به موجب این قرارداد، ناصرالدین شاه قاجار منطقه مرزی «فیروز» را به «اعلیحضرت تزار همه روسیه!» بخشیده بود و خط مرزی دو کشور به سود روسیه تغییر یافته بود. این منطقه اینک در جمهوری ترکمنستان واقع شده است.

قاجارها متعلق به ایل مغولی «قجر» و از اعقاب قاجار نویان، امیرزاده مغول بودند که با چنگیز به آسیای میانه آمده بود.

 


1850م:سید علی محمد شیرازی معروف به «باب» که در زندان چهریق آذربایجان محبوس بود 9 ژوئیه سال 1850 به تصمیم ناصرالدین شاه که تازه به سلطنت رسیده بود اعدام شد.

با او، یکی از مریدانش به نام مّلا محمد علی نیز اعدام گردید.سید علی محمد شیرازی هنگام اعدام 31 ساله بود.

 

1300م:18 تیر 1300 زد و خورد نیروی اعزامی قزاق با افراد امیرمؤید سوادکوهی که در مازندران بنای مخالفت با دولت وقت را گذاشته بود آغاز شد و روز بعد با شکست امیر مؤید و فرار او پایان یافت. این مخالفت با خشونت تمام سرکوب شده بود.

احمد آقا خان میر پنج (بعدا سپهبد امیر احمدی) فرمانده قزاقهای اعزامی پس از شکست دادن سوادکوهی، خانه و قرارگاه او را به آتش کشید و فرزندانش را هم فراری داد. هدف، ارعاب مخالفان احتمالی دیگر بود.

این رویداد چهار ماه و نیم پس از کودتای ژنرال رضاخان که سردار سپه و وزیر جنگ شده بود و خود نیز از مردم سوادکوه بود صورت گرفت.

امیر احمدی که از همقطاران قدیم رضا شاه بود در سال 1344 در 77 سالگی درگذشت. وی نخستین نظامی ایران بود که پس از دوران ساسانیان، سپهبد شده بود. واژه های «سپه، سپاه، سپهبد» و ترکیبات آنها، از دوران ایران باستان تا کنون تغییر نیافته اند. سپهبد امیر احمدی به مشاغل نظامی و غیر نظامی متعدد و گوناگون منصوب شده بود و آخرین سمت او سناتور انتصابی بود.

 

 تقویم ایران


1347ش:در این روز در سال 1347 خورشیدی (نهم ژوئیه 1968) دولت وقت ایران نسبت به عضویت بحرین در فدراسیون امارات اعتراض کرد. دولت وقت در این اعلامیه اعتراضیه خود یادآور شده بود که بحرین یک استان ایران است.

سالها پیش از آن، مجلس شورای ملی بر پایه اسناد و شواهد تاریخی، با تصویب یک قانون «بحرین» را استان چهاردهم ایران اعلام کرده بود. بعدا، شاه (ظاهرا) به خواست آمریکا ترتیبات ابطال حقوق ایران نسبت به بحرین را داد که چون عمل او خودسرانه و غیر دمکراتیک بود (عدم انجام رفراندم در ایران و استعلام نظر ایرانیان)، توده ایرانیان هنوز جدایی بحرین را نپذیرفته اند و یکی از اتهامات وارده به شاه پس از خلع وی همین اقدام او بود. پس از انقلاب، یک مورد از اتهامات امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت او هم بی حق کردن ایرانیان و نقض تمامیت ایران (از دست دادن بحرین طبق سیاست جهانی یک دولت ثالث) بود که در بهار سال 1358 اعدام شد. هیچ مقام در هیچ کشور، بدون انجام رفراندم و کسب مجوز از مردم اختیار تجزیه وطن را ندارد و اگر چنین کند، عمل او غیرقانونی است.


1358ش:دکتر علی شایگان از یاران دکتر مصدق 18 تیر ماه 1358 (ژوئیه 1979) و پنج ماه پس از پیروزی انقلاب با توجه به ایجاد انشعاب در جبهه ملی، نگرانی خود را از آینده این جبهه ابراز داشت. وی تاکید کرد: تاریخ وطن نشان داده است که هر شکست و تضعیف در پی یک تفرقه بوده است. همین انشعاب باعث تضعیف موقع ملّیون در میان انقلابیون وقت و دولت موقت شد.

 

 تقویم قمری

 

1378ش:یک رشته تظاهرات عمدتا دانشجویی، 18 تیرماه 1378 (9 ژوئیه سال1999) و در اواخر دومین سال حکومت محمد خاتمی، منجر به ورود پلیس و گروهی دیگر که رسانه ها عنوان «شخصی پوش» به آنان داده بودند در ساعات شب به خوابگاه اصلی دانشجویان دانشگاه تهران معروف به «کوی امیرآباد» شد.

در این رویداد تلفاتی وارد آمد، به ساختمانهای کوی دانشگاه آسیب رسید و گروهی نیز دستگیر و زندانی شدند. گفته شده است که توقیف روزنامه «سلام» توسط دادگاه مطبوعات؛ جرقه این تظاهرات را زده بود. تنها کشته شدن یک نفر در کوی دانشگاه به نام عزت ابراهیم نژاد، رسما تایید شده است. تظاهرات تا چند روز بعد هم به ویژه در تبریز ادامه یافته بود. برخی نیز این تظاهرات را به حساب عدم رضایت عامه از کوتاهی ماموران مربوط در کشف و متوقف ساختن عمل ربوده شدن و قتل چند مخالف نظام معروف به «قتل های زنجیره ای» گذارده بودند.

 

 تقویم ایرانی


1792م:نهم ژوئیه 1792 «ادموند بورکEdmund Burke» فیلسوف محافظه کار و دولتمرد انگلیسی در 64 سالگی درگذشت. وی از مخالفان انقلاب فرانسه و هر گونه تغییر در نظامات یک کشور (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) از طریق انقلاب بود و عقیده داشت که زیان تخریب وارده، بیش از منفعت حاصل از آن است. به نتیجه مطلوب نرسیدن انقلاب فرانسه و بعدا انقلاب بلشویکی روسیه، تا حدی عقاید بورک را که در تالیفاتس منعکس است تایید می کند. بورک ترجیح می داد که هرگونه تحول به طرق دمکراتیک و بدون برهم خوردن نظم و وضعیت جامعه و تدریجی صورت گیرد. باوجود این، بورک از هواداران بپاخیزی مهاجرنشینان انگلیسی در آمریکا برای کسب استقلال بود!.

 

 تقویم هجری شمسی

 

1886م:«نیویورک تریبیون» نخستین روزنامه جهان بود که حروفچینی خود را از حروف سربی دستچین به لاینوتایپ تبدیل کرد. شماره سوم ژوئیه سال 1886 نیویورک تریبیون با ماشین لاینو تایپ حروفچینی شده بود. لاینوتایپ سه سال پیش از آن (سال 1883) توسط یک زرگر آلمانی به نام «اوتمار مرگانتالر» ساخته شده بود.

استفاده از لاینوتایپ در ایران از سال 1958 (72 سال پس از آمریکا؟!) و از روزنامه اطلاعات آغاز شد و این کار به قدری بااهمیت جلوه داده شده بود که رئیس وقت کشور را برای گشایش تالار «لاینوتایپ» ها دعوت کرده بودند. در وطن ما از سال 1975 به تدریج حروفچینی، تایپ ستی (کامپیوتری) شده است و اینک از تایپ تا صفحه بندی، عکس گذاری و ارسال صفحات به چاپخانه با کامپیوتر و اینترنت صورت می گیرد.

 

 تقویم میلادی

 

1993م:انجمن بین المللی ناشران در ژوئیه 1993، ضمن رسیدگی به دهها موضوع و مسئله، به انتقاد از «ادامه انتشار برخی روزنامه های عمومی (غیر حزبی و غیر تخصصی) با فروش (تیراژ) بسیار کم و تحمل زیان که کاری منطقی بنظر نمی رسد» رسیدگی کرد و نظر داد: یک روزنامه عمومی (نه حزبی و تخصّصی) موسسه ای است اقتصادی و محل کسب و کار، نه پلکان سیاسی برای صاحبش و وسیله گرفتن اعانه؛ لذا روزنامه های عمومی که در کشورهای بالای پنج میلیون جمعیت، با فروشی کمتر از حدود پنج هزار نسخه به انتشار ادامه می دهند نباید «روزنامه عمومی» بشمار آورده شوند. این نشریات اگر روزانه (یومیه) باشند باید روزنامه خصوصی (همانند وبلاگهای فعلی - وبلاگ چاپی) شناخته شوند که ناشر اخبار و مطالب مورد علاقه صاحب آنها و بازتاب دهنده فکر و نظر ایشان هستند. پایین آمدن شمار فروش از پنج هزار نسخه در روز باید برای سه ماه پیاپی ادامه داشته باشد تا یک روزنامه عنوان «عمومی بودن» را از دست بدهد، نه در یک و ده و بیست روز. روزنامه کم تیراژ می تواند ار انجمن ناشران محل (صنف) درخواست مهلت برای بازسازی و بهبود کیفیت کند تا عنوان «عمومی = حرفه ای» را از دست ندهد.

 

2004م:نهم ژوئیه 2004 «پال کلمنیکوفPaul Klebnikov» روزنامه نگار روس تبار آمریکایی در ساعات شب در یک خیابان مسکو هدف چند گلوله که از داخل یک اتومبیل شلیک شده بود قرارگرفت و چند ساعت بعد در بیمارستان و در 41 سالگی درگذشت. کلمنیکوف با اینکه دکترای اقتصاد داشت ترجیح داده بود که روزنامه نگار اینوستیگیتیو شود زیرا که پس از شروع بکار در یک موسسه اقتصادی، پی به انواع زد و بندها (که قبلا تصورشان را نمی کرد) برده بود که در امور اقتصادی رایج بود و زیانش متوجه مردم عادی می شد. او در روزنامه نگاری اینوستیگیتیو تا به آنجا پیشرفت کرد که در مجله معروف فوربسForbes، دبیر گزارش شد.

 

 تقویم هجری


1386م:نهم ژوئیه 1386 میلادی، در همان ایام که امیر تیمور ایران را مورد تاخت و تاز قرار داده بود و از کله مقتولین مناره می ساخت و اروپای قرون وسطا (دوران ظلمت) اسیر دسته های مسلح موسوم به شوالیه (یکه سوار جنگی) بود و از دست حکومتهای مرکزی کار چندانی ساخته نبود؛ یکی از جنگهای میهنی قهرمانانه تاریخ بشر در ناحیه «سمپاخ Sempach» روی داد. در این جنگ 1600 داوطلب سویسی یک سپاه بیش از شش هزار نفری اتریشی را منهدم ساختند.


1816م:9ژوئیه روز استقلال آرژانتین است که در سال 1816 عملی شد. به عبارت دیگر روز 9 ژوئیه 1816 اتحادیه ایالتهای اسپانیایی «ریودولاپلانتا Rio de La planta» به نام جمهوری آرژانتین به وجود آمد. قبلا چند بار دیگر آرژانتینی ها به داشتن استقلال ابراز تمایل کرده و حتی آن را علام داشته بودند که این بار تحقق یافت.


1868م:اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا که اجازه می دهد سیاهپوستان هم تبعه این کشور شوند از نهم ژوئیه 1868 (19 تیر 141 سال پیش) به اجرا درآمد. سیاهپوستان از 250 سال پیش از آن به صورت برده و با غل و زنجیر از آفریقا به آمریکای شمالی منتقل و به فروش رسیده بودند و این وضعیت در ایالتهای شمالی تا سال 1861 و در ایالتهای جنوبی تا 1865 ادامه داشت. اصلاحیه چهاردهم، هفت سال بعد از صدور اعلامیه الغاء بردگی و سه سال پس از پایان جنگ داخلی آمریکا به اجرا گذارده شد. با وجود این، تا نیمه دهه 1960 (صد سال بعد) سیاهان مشمول حقوق مدنی نبودند و دارای مدارس جداگانه بودند و در اتوبوس های عمومی، جای مخصوص به خود داشتند و به هر شغلی گمارده نمی شدند که در انتخابات نوامبر2008 یک سیاهپوست دورگه (نیمه کنیایی و نیمه آمریکایی) به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد. سیاهپوستان ایالات متحده حدودUSA) 11 درصد جمعیت سیصد و پنج میلیونی این کشور را تشکیل می دهند که درصد کودکانشان نسبت به گروههای نژادی دیگر این فدراسیون بیشتر است.

 

1893م: 9ژوئیه در سال 1893، روزی است که در آن، نخستین عمل جراحی روی قلب انجام گرفت و از آن پس روال عادی یافت. این عمل معروف به عمل جراحی قلب باز توسط دکتر «دانیل ویلیامز» صورت گرفت. هفت دهه بعد، و در سوم دسامبر 1967 نخستین عمل تعویض قلب در جمهوری آفریقای جنوبی توسط دکتر کریستیان بارنارد Christiaan Barnard (متولد 1922 و متوفی در 2001) صورت گرفت که این نوع عمل جراحی نیز اینک امری عادی شده است.


2004م:نهم ژوئیه 2004 اسوشییتدپرس در گزارشی به قلم «جیم کرین» و به نقل از یک تحلیلگر رسمی آمریکا نوشته بود که عده مبارزان مسلح در عراق بر خلاف بر آورد «انتونی کوردسمن» کارشناس مرکز استراتژیک و مطالعات بین المللی (آمریکا) از 22 هزار تن متجاوز است و این شمار همچنان رو به افزایش است. کوردسمن این عده را کمتر از پنج هزار تن برآورد کرده بود.


2007م:هشتم ژوئیه 2007 رسانه های بوئنوس آیرس گزارش کرده بودند که در انتخابات آتی آرژانتین، بانو کریستینا فرناندز دو کیچنر همسر نستور کیچنر رئیس جمهور وقت نامزد احزاب مؤتلفه حاکم خواهد بود. پیش بینی رسانه ها درست بود و بانو کریستینا که عضو سنای آرژانتین و یک سناتور بنام و فعال بود در انتخابات 28 اکتبر 2007 ریاست جمهوری آرژانتین به پیروزی رسید و برجای شوهر نشست. احزاب مؤتلفه آرژانتین ناسیونالیست چپ (پرونیست) هستند.

نستور کیچنر قبل از انجام انتخابات گفته بود که تصمیم دارد پس از انقضای دوره ریاست جمهوری اش، در چارچوب احزاب پرونیست یک جناح نیرومند چپ به وجود آورد.

قبلا هم ایزابل پرون برجای شوهرش خوان پرون نشسته و رئیس جمهور آرژانتین شده بود.

 

 تقویم شمسی


2007م:بنگاه نظر سنجی (Opinion Center) ای. آر. جی. A.R.G.آمریکا که دفتر مرکزی آن در ایالت نیو همشایر قرار دارد هفتم ژوئیه 2007 اعلام کرده بود که 45 درصد آمریکائیان موافق و 46 درصد آنان مخالف محاکمه پارلمانی جورج بوش رئیس جمهوری این کشور (به اتهام توجیه نادرست اشغال نظامی عراق) هستند که محبوبیت او در ژوئن 2007 به سی درصد و حتی اندکی کمتر کاهش یافته بود. 9 درصد دیگر گفته بودند که هنوز در این زمینه تصمیم نگرفته اند.

این بنگاه که طبق فرمول خود، نظر آمریکائیان را در سوم و چهارم ژوئیه 2007 استعلام کرده بود همچنین گزارش کرده بود که 54 درصد آمریکائیان خواهان محاکمه پارلمانی (ایمپیچمنت) دیک چنی معاون بوش و برکنار شدن او هستند زیرا معتقدند که چنی بوده است که به جورج دبلیو بوش خط می داد.

دلیل عمده هواداران محاکمه بوش این بود که وی به استناد گزارش های خلاف واقع سازمانهای اطلاعاتی و پناهندگان عراقی به آمریکا از جمله احمد چلبی (و عمدتا ساختگی و شاید دستوری) از کنگره مجوز حمله نظامی به عراق را گرفته بود که تعرض نظامی به عراق بدون مجوز سازمان ملل، آمریکا را در افکار عمومی جهانیان بدنام کرده است.

 

 تقویم تاریخ 18تیر


2007م:انفجار انتحاری هفتم ژوئیه 2007 در آبادی نسبتا کوچکی در ایالت صلاح الدین عراق (160 کیلومتری شمال بغداد) که بیش از 150 کشته و افزون بر این رقم مجروح داشت نشان داد که خشونت به سراسر عراق اشغالشده گسترش یافته بود. قبلا بیشتر این عملیات در بغداد و ایالت های انبار و دیاله روی می داد. آبادی که هفتم ژوئیه هدف انفجار انتحاری قرار گرفت ترکمان نشین است و ساکنان آن عمدتا شیعه اند. بمب در یک وانت کارسازی شده بود. رسانه های آمریکا گزارش کرده بودند که مخالفان دولت بغداد با این انفجار خواسته بودند ثابت کنند که اظهارات وقت هوشیار زیباری وزیر امورخارجه عراق که یک کرد است، در این زمینه که آمار تلفات غیر نظامیان در حال پایین آمدن است نادرست بوده است. زیباری چندبار دیگر هم از رو به آرامش گذاردن اوضاع سخن گفته است که هربار ابراز خوشبینی او با واکنش مشابهی رد شده است. عکس زیر، یک مجروح این انفجار را نشان می دهد. این وضعیت در ژوئیه 2009 نیز به همین صورت ادامه داشت.

 

 تقویم تاریخ

 

1746: ناوگان فرانسه هم برای گرفتن سهمی از هند وارد «پندیچری Pondicherry» این این سرزمین شد. بعدا میان فرانسه و انگلستان بر سر استعمار هند زد و خورد شد و فرانسویان میدان رقابت را ترک کردند.

1887: تاریخدان «سامیوئل الیوت موریسون» به دنیا آمد.

1951: شش سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، تازه در این روز ترومن رئیس جمهوری وقت آمریکا از کنگره این کشور خواست که به حالت جنگ با آلمان پایان دهد!.

1963: موافقت نامه ایجاد فدراسیون مالزیا مرکب از مالایا، سنگاپور، ساراواک، و بورنئوی شمالی (مستعمرات سابق انگلستان) امضاء شد و دولت اندونزی بلافاصله نسبت به انها ادعای ارضی کرد. بعدا سنگاپور از این فدراسیون جدا شد و به صورت کشوری مستقل درآمد.