.
اخبار

تقویم تاریخ، روزشمار تاریخ

در بخش تقویم تاریخ، روزشمار تاریخ سایت آکا تعداد 944 مقاله در مورد تقویم تاریخ، روزشمار تاریخ وجود دارد امیدواریم مقالات آکا برای شما مفید واقع شود

بررسی پیشینه فساد در تاریخ ایران

بررسی پیشینه فساد در تاریخ ایران

آکاایران: نبود فرهنگ و پیشینه کُنش دموکراتیک بر ایجاد فساد سیستماتیک تاثیر می گذارد انحراف و لیبرالی شدن دولت در تاریخ معاصر ایران، فساد سیستماتیک ای
بررسی پیشینه فساد در تاریخ ایران

بررسی پیشینه فساد در تاریخ ایران

آکاایران: نبود فرهنگ و پیشینه کُنش دموکراتیک بر ایجاد فساد سیستماتیک تاثیر می گذارد انحراف و لیبرالی شدن دولت در تاریخ معاصر ایران، فساد سیستماتیک ای
5 بحران و مصیبت کشورداری در ایران

5 بحران و مصیبت کشورداری در ایران

آکاایران: ما در کشورمان دچار یک پارادوکس جدی هستیم؛ برنامه زدگی در عین بی برنامگی. بی برنامگی حالتی است که شخص، سازمان یا کشور، برنامه مشخصی برای آین
5 بحران و مصیبت کشورداری در ایران

5 بحران و مصیبت کشورداری در ایران

آکاایران: ما در کشورمان دچار یک پارادوکس جدی هستیم؛ برنامه زدگی در عین بی برنامگی. بی برنامگی حالتی است که شخص، سازمان یا کشور، برنامه مشخصی برای آین
ثبات اقتصادی، نیاز خانواده باثبات

ثبات اقتصادی، نیاز خانواده باثبات

آکاایران: شرایط اقتصادی نامطلوب، به معنای زندگی در مناطق شلوغ و متراکم است؛ مناطقی که پایین بودن امکانات و خدمات آموزشی و بهداشتی و جرم خیز بودن آن،
ثبات اقتصادی، نیاز خانواده باثبات

ثبات اقتصادی، نیاز خانواده باثبات

آکاایران: شرایط اقتصادی نامطلوب، به معنای زندگی در مناطق شلوغ و متراکم است؛ مناطقی که پایین بودن امکانات و خدمات آموزشی و بهداشتی و جرم خیز بودن آن،
صفحه 1 از 63
پربازدیدها
تبلیغات