به گزارش آکاایران: با سلام
احتراماً، درخصوص انتشار خبر یکصد شرکت متخلف اعلامی از سوی آن پایگاه خبری بدینوسیله، بیانیه شرکت کوشا خودرو نگین را به پیوست تقدیم حضور می دارد. بدیهی است حسب قانون مطبوعات، آن دفتر محترم موظف به درج بیانیه این شرکت در سایت خبری می باشد.
مستدعی است دستورات مقتضی را در جهت این امر صادر فرمایید.

با تجدید احترام
شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین (سهامی خاص)

در پاسخ به لیست 6481 ثبت سفارش دستکاری شده و یکصد شرکت متخلف اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت که نام این شرکت در لیست مذکور قید گردیده است مراتب ذیل را به استحضار عموم می رساند:

ثبت سفارش مورخ 20/10/1395 این شرکت کاملاً براساس شرایط و ضوابط قانونی و همچنین پرداخت عوارض قانونی صورت گرفته است که در واقع اخذ عوارض قانونی ثبت سفارش به نوعی تنفیذ ثبت سفارش های صورت گرفته از ناحیه سازمان توسعه تجارت ایران می باشد. این در حالیست که سازمان توسعه تجارت در اقدامی بحث برانگیز به آرشیو نمودن ثبت سفارش متنازعُ فیه اقدام نمودند و پس از مکاتبات بسیار این شرکت با مقامات صالحه از جمله دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات صنعت، معدن و تجارت ایران سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه مورخ 20/03/1396 به شماره 134200/210/96 اعلام داشتند ثبت سفارشهای مذکور بعد از ابلاغیه 12/10/1395 معاون اول محترم ریاست جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر گردیده و در حال حاضر فراهم کردن امکان دسترسی و بهره برداری از آن با بخشنامه فوق مغایرت دارد. این در حالیست که بر فرض صحت این امر و بر فرض انتشار ابلاغیه مذکور و اجرایی شدن آن، به نظر می رسد اولین دستگاه اجرایی جهت اجرای ابلاغیه مذکور و بستن سامانه ثبت سفارش، سازمان توسعه تجارت ایران می باشد که به آن عمل ننموده اند و در این خصوص هیچ گونه تقصیری متوجه این شرکت نبوده و نیست. کمااینکه در این خصوص شرکت کوشا خودرو نگین نسبت به طرح دعوی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران در دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی اقدام نموده و در نهادهای فوق الذکر در حال رسیدگی می باشد. یادرآور می شود از محل ثبت سفارش اعلامی هیچ خودرویی تاکنون وارد کشور نگردیده است.

علی ایحال به نظر می رسد انتشار لیست واردکنندگان خودرو توسط سازمان توسعه تجارت ایران، فرافکنی آن سازمان در جهت قبول ننمودن تخلفات خود صورت گرفته چرا که همانطور که در بدو این بیانیه به استحضار رسید سازمان مذکور آرشیو شدن خودروهای ثبت سفارش شده را به علت تأخر ثبت سفارش های صورت گرفته بعد از ابلاغیه معاون اول محترم ریاست جمهوری اعلام نمودند و نه علت دیگری!!!

شایان ذکر است این شرکت اعلام می دارد نهایت همکاری را در جهت روشن شدن موضوع خواهد داشت.

با تجدید احترام
شرکت کوشا خودرو نگین

آکاایران: جوابیه شرکت کوشا خودرو نگین به خبر تابناک

پسندیدم 0
خبرهای مرتبط
با لیست ۱۰۰ شرکت و فرد واردکننده غیرقانونی ۶۴۸۱ خودرو آشنا شوید
.

منبع : tabnak.ir