باشگاه فوتبال پالرمو باشگاه فوتبال ایتالیایی است که در شهر پالرمو قرار دارد و هم اکنون در سری آ ایتالیا بازی می کند.

تأسیس اولیه این باشگاه با نام آنگلو پاننورمیتن اند فوتبال کلاب به سال ۱۹۰۰ باز می گردد اما باشگاه پالرمو در سال ۱۹۸۷ تأسیس شده است.

این باشگاه قدیمی ترین باشگاه فوتبال در سیسیل و دومین باشگاه فوتبال در جنوب ایتالیا پس از لاتزیو ست.

در این بخش از سایت آکاایران برای شما جدیدترین اخبار پالرمو را آماده کرده ایم، با ما همراه باشید.


اخبار پالرمو