باشگاه فوتبال بورسیا مونشن گلادباخ باشگاه فوتبال آلمانی است که در مونشن گلادباخ یکی از شهرهای ایالت نوردراین-وستفالن قرار دارد.

مونشن گلادباخ ششمین باشگاه بزرگ آلمان و دارای بیش از ۴۰۰۰۰ هزار عضو میباشد.

اخبار مونشن گلادباخ