کیک بوکسینگ ترکیبی از رشته های رزمی موای تای، کاراته و بوکس است. کیک بوکسینگ ورزشی رزمی می باشد که تنها سی سال از تولد آن می گذرد. در کیک بوکسینگ ضربات دست، پا، زانو، آرنج و گرفتن همدیگر آزاد می باشد. ولی زدن حریفی که بر روی زمین افتاده ممنوع است. به طورکلی هدف از تمرینات کیک بوکسینگ دفاع از خود، به دست آوردن آمادگی جسمانی و هم چنین به عنوان ورزش رزمی می باشد.

در این بخش از سایت آکاایران برای شما جدیدترین اخبار ورزش کیک بوکسینگ را آماده کرده ایم، با ما همراه باشید.

اخبار کیک بوکسینگ