تِنیس ورزشی راکتی است که بین دو نفر (سینگل) یا بین دو تیم دونفره (دوبل) بازی می شود. هر بازیکن راکتی دارد که دارای صفحه ای از شبکه توری است. بازیکن با این راکت، توپی لاستیکی با پوشش نمدی را به زمین حریف پرتاب می کند. بازیکنی (یا تیمی) که زودتر امتیاز نهائی را به دست آورد برنده است.

این ورزش نخست در بریتانیا و بیشتر میان اشراف زادگان رایج شد و سپس به سایر کشورهای انگلیسی راه یافت و اکنون در همه کشورها بازی می شود. به دلیل تجهیزات گران قیمت و زمین مناسب برای انجام این ورزش، هنوز هم تنیس به عنوان یکی از ورزش های گران قیمت شناخته می شود.

تنیس از ورزش های المپیک است. در برخی از کشورها به آن تنیس میدانی می گویند تا از ورزش دیگری بنام تنیس شاهی که در سالن و در زمینی بااندازه دیگری بازی می شود و همچنینتنیس روی میز (که در برخی کشورها با نام پینگ پنگ) جدا گردد.

بازی تنیس در نخست بدون راکت و با دست خالی و پس از آن با دستکش انجام می شد.

در این بخش از سایت آکاایران برای شما جدیدترین اخبار تنیس را آماده کرده ایم، با ما همراه باشید.

اخبار ورزش تنیس