آکاایران: زن چینی که برای گرفتن عکس در مسیر حرکت نگهبان سلطنتی در انگلیس ایستاده بود با رفتار زننده ای از سوی او مواجه شد.

به گزارش شریان نیوز،یک گردشگر زن چینی که به عنوان گردشگر به انگلیس سفر کرده بود با رفتار زننده ای از سوی یک نگهبانان گارد سلطنتی در این کشور رو به رو شد. ماجرا از این قرار بود که زن چینی برای گرفتن عکس یادگاری در مسیر حرکت نگهبان ایستاده بود اما با حرکت وقیحانه او غافلگیر شد.

به گزارش آکاایران: نگهبان برای کنار زدن زن از سر راه خود بی‌توجه به اینکه او در حال عکس انداختن است چنان ضربه محکمی به او زد که زن تعادل خود را از دست داد و چیزی نمانده بود نقش زمین شود.

در ادامه رفتار قبیح این نگهبان با گردشگر چینی را مشاهده می کنید.

loading

.

منبع : shariyan.com