آکاایران: رئیس سازمان زندان ها: ساخت زندان های نوین با دو هدف عمده صورت میگیرد اول انتقال زندان های فرسوده به خارج شهرها و جمع آوری آنها و دوم ایجاد فضاهای استاندارد و متناسب با حقوق شهروندی زندانیان.

به گزارش شفاف،  رییس سازمان زندان ها در جمع شورای قضایی استان لرستان گفت: زندان ها برای انجام ماموریت اصلاحی و تربیتی نیازمند تامین اعتبار و بودجه لازم هستند.

به گزارش آکاایران: اصغر جهانگیر در ادامه سفر یک روزه به استان لرستان با حضور در شورای قضایی استان، ضمن دیدار با مسئولین قضایی استان به بررسی موضوعات مربوط به حوزه قضایی استان پرداخت و گفت:

متاسفانه علیرغم رشد جمعیت که یکی از دلایل رشد جمعیت کیفری هست، زندان های کشور متناسب با این رشد توسعه متناسب نیافته است و معمولا توجه جدی از سوی دولت ها و مراجع قانونی برای تامین اعتبار مورد نیاز زندان ها صورت نمی گیرد.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه اظهار داشت: طی سال های اخیر مقام معظم رهبری تاکید جدی برای کاهش جمعیت کیفری داشتند که خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

وی ادامه داد: استفاده از مجازات های جایگزین و بهره گیری از حداکثر ظرفیت تاسیسات قانونی برای استفاده کنند از مجازات حبس و کاهش آسیب های زندان از جمله اقداماتی است که قضات محترم باید در نظر دارا باشند.

وی ادامه داد: فرهنگ سازی در جامعه و توسعه فرهنگ بخشش و توجیه عدم ضرورت استفاده از مجازات حبس برای بسیاری از جرائم نیز از جمله راه هایی است که باید در حوزه کاهش جمعیت کیفری انجام دهیم.

جهانگیر افزود: مهم ترین برنامه سازمان زندان ها اجرای مناسب برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندان ها با هدف بازگشت توانمند زندانیان به زندگی شرافتمندانه است که پیش شرط آنان وجود زیرساخت های مناسب از جمله فضای فیزیکی استاندارد است.

رئیس سازمان زندان ها تصریح کرد: ساخت زندان های نوین با دو هدف عمده صورت میگیرد اول انتقال زندان های فرسوده به خارج شهرها و جمع آوری آنها و دوم ایجاد فضاهای استاندارد و متناسب با حقوق شهروندی زندانیان.

جهانگیر ضمن ارائه آماری از وضعیت قضایی زندانیان گفت: آمارهای این استان در مقایسه با میانگین کشوری نشان دهنده تلاش خوب سیستم قضایی استان برای رسیدگی به امور زندانیان است.

در ابتدای این نشست بدری رئیس کل دادگستری استان و تعدادی از روسای کل دادگستری های شهرستان های لرستان ضمن ایراد سخنانی به تشریح وضعیت قضایی حوزه های قضایی خود پرداختند.

.

منبع : shafaf.ir