آکاایران: تهران (پانا) - مشاور وزیر و رئیس ستاد اجرای سند تحول به برگزاری سه جلسه از زمان تشکیل شورای هماهنگی اجرای سند تحول بنیادین، اشاره کرد و مصوبات و نظرات مطرح شده در این جلسات را ارائه داد.

به گزارش آکاایران:

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، رضا مددی به برگزاری سه جلسه از زمان تشکیل شورای هماهنگی اجرای سند تحول (از تاریخ 12 خرداد تاکنون) که با ریاست وزیر آموزش‌وپرورش تشکیل‌شده است، اشاره کرد و گفت: وزیر آموزش‌وپرورش در این جلسات در خصوص اهمیت و ضرورت اجرای راهکارهای سند تحول براساس برنامه‌های زیر نظام‌های شش‌گانه که در شورای عالی آموزش‌وپرورش مصوب گردیده است، تأکیددارند و وظیفه وزارت آموزش‌وپرورش در اجرای راهکارهای سند تحول در طول برنامه ششم توسعه، اجرای برنامه‌های زیر نظام می‌داند و به اعضای جلسه تأکید کرده‌اند که با جدیت نسبت به پی گیری وظایف محوله به کارگروه‌های شش‌گانه بپردازند و جلسات شورای هماهنگی و اجرایی با جدیت تشکیل و روند تدوین، تصویب و اجرای برنامه‌های زیر نظام این شورا دنبال شود.

در ادامه این جلسات، هرکدام از اعضای جلسه نظرات خود را در خصوص اجرای سند تحول و تقویت همکاری جمعی یادآور شدند و موضوعات زیر در جلسات بررسی و تصویب شد:

روسای کارگروه‌های با دعوت از اعضای کارگروه نسبت به تهیه جدول عناوین برنامه‌های زیر نظام ها مطابق با برنامه ششم توسعه اقدام و بخشی از برنامه زیر نظام مصوب شورای عالی که در طول برنامه ششم توسط وزارت آموزش‌وپرورش باید اجرا گردد را مشخص کنند.

دبیرخانه شورا موظف است فرم‌های لازم برای چگونگی تدوین برنامه‌ها را تهیه و به کارگروه‌ها ابلاغ کند.

چهارچوبی برای تفصیل برنامه‌ها تهیه و با هماهنگی کارگروه‌ها در اختیار واحدهای ستادی قرار گیرد تا پس از نهایی شدن عناوین برنامه نسبت به تهیه شناسنامه تفصیلی اقدام کنند.

نسبت به اصلاح سامانه رصد گزارش عملکرد راهکاری سند تحول اقدام شود و در خصوص پیش‌بینی سامانه کنترل و مدیریت پروژه‌ها و برنامه ها، پی گیری لازم به عمل آید.

گزارش‌های کلان اقدامات وزارت آموزش‌وپرورش برای اعضای کمیسیون‌های مجلس خصوصاً کمیسیون آموزش و تحقیقات و دفتر مقام معظم رهبری ارسال شود.

بررسی و ارزیابی اولیه از برنامه‌های سال 1397 و انطباق آن با برنامه‌های مصوب زیر نظام انجام گیرد و در صورت نیاز اصلاحات لازم در برنامه های سال 97 صورت گیرد.

بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌های شهید رجایی و فرهنگیان برای تأمین نیازمندی­های پژوهشی زیر نظام‌ها در اولویت قرار گیرد.

کارگروه‌ها با تکیه‌بر شناسنامه تفصیلی، برنامه‌های واحدهای عضو کارگروه را دریافت و پس از بررسی و تأیید به دبیرخانه شورای هماهنگی و اجرایی ارسال کنند تا در جلسات شورا موردبررسی قرار گیرد.

با تکیه‌بر برنامه درسی ملی و سند تحول، برنامه‌های عملیاتی زیر نظام برنامه درسی تهیه و به واحدهای ذی‌ربط با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد و در کمیسیون‌های ذی‌ربط بررسی‌های لازم به عمل آید.

معاونت‌ها، سازمان‌ها،‌ ادارات کل ستادی با بهره‌گیری از برنامه‌های زیر نظام‌های سند تحول، وظایف و برنامه‌های خود را از این منابع اخذ و در قالب فرمتی که دبیرخانه شورا ارسال می‌کند، تهیه و ارسال شود و مشخص شود هر واحدی در قبال برنامه‌های زیر نظام چه تکالیفی عهده‌دار هستند.

در پایان مرداد 97، جدول عناوین برنامه‌ها و شناسنامه تفصیلی و وظایف واحدها در قبال برنامه زیر نظام‌ها، نهایی و ابلاغ شود.

رئیس ستاد اجرای سند تحول سند تحول بنیادین شورای هماهنگی رضا مددی
.

منبع : pana.ir