آکاایران: تهران (پانا)- رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش، اعظم السادات طباطبایی را به عنوان رئیس نوین اداره حراست سازمان آموزش و پرورش استثنایی منصوب کرد.

به گزارش آکاایران:

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، محمدحسین کفراشی، رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش اعظم السادات طباطبایی را به عنوان رئیس نوین اداره حراست سازمان آموزش و پرورش استثنایی منصوب کرد.

انتصاب وزارت آْموزش و پرورش رئیس مرکز حراست آموزش و پرورش استثنایی
.

منبع : pana.ir