زن سیاهپوست با فریادهای اعتراضی خود علیه سیاست های ترامپ، سخنرانی ضد ایرانی پمپئو را قطع کرد.

العالم ـ آمریکا

بنابر گزارش اسپوتنیک، مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا هنگامی که در کالیفرنیا در حال سخنرانی علیه ایران بود زن سیاهپوستی سخنرانی او را قطع کرد.

مدت کوتاهی پس از آنکه پمپئو اظهارات خود را علیه ایران آغاز کرد، یک زن سیاه پوست بلند شد و فریاد زد که ترامپ بچه دزد است و سخنرانی پمپئو را برای مدتی قطع کرد.

[file][http://cdn53.akairan.com/files/images/20187/201872523102557936a.aka][akharefile][file][http://cdn53.akairan.com/files/images/20187/201872523102813765a.aka][akharefile]
.

منبع : fa.alalam.ir