آکاایران: مشاور در امور مسولیت های فرهنگی، اجتماعی و بازی جوانمردانه فدراسیون فوتبال ، معاون فرهنگی فدراسیون فوتبال دبیرکل فرهنگی فدراسیون های ورزشی کشور شد.

آکاایران: دبیرکل فرهنگی فدراسیون های ورزشی کشور منصوب شد

به گزارشافق نیوز و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مجمع مسئولین کمیته های فرهنگی فدراسیون های ورزشی و اجتماعی متشکل از مسئولین کمیته های فرهنگی فدراسیون های ورزشی روز گذشته برگزار شد. این تشکل در اجرای نظام نامه فرهنگی ورزشی کشور مصوب جلسه ۷۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.

به گزارش آکاایران: مسئولین کمیته های فرهنگی در هر کارگروه برنامه ریزی ، توانمندسازی و آموزش ، تولید محصولات فرهنگی ، کانون های هواداری، رسانه و اطلاع رسانی فعالیت های بین المللی و ساماندهی فعالیت های فرهنگی ، فعالیت خواهند کرد.
در پایان با رای گیری مجمع، فدراسیون فوتبال مسئولیت دبیری کارگروهها را به عهده خواهد داشت و غلامحسین زمان آبادی با اکثریت آرا به دبیرکلی مسئولین کمیته های فرهنگی فدراسیون های ورزشی انتخاب شد.

.

منبع : ofoghnews.ir