آکاایران: هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از باشگاه های ورزشی انتخاب شدند