آکاایران: تعریف و تمجید مهاجرانی از مواضع روزنامه کیهان

آکاایران: خانم کدیور در ماجرای مقاله مذاکره مستقیم، مطلبی را در دفاع از موضع آقای مهاجرانی نوشت اما موضوع مذاکره با آمریکا از دیدگاه کیهان خط قرمزی بود.

به گزارش مشرق؛ مهدی نصیری مدیرمسوول و سردبیر سابق روزنامه کیهان در بخشی از خاطرات دوران فعالیت مطبوعاتی اش در کیهان و پیرامون همکاری با عطاالله مهاجرانی و همسرش در کانال شخصی خود در پیام رسان ایتا(اینجا) نوشت:

به گزارش آکاایران:  در اوایل پاییز ۱۳۶۸ آقای عطاء الله مهاجرانی به کیهان آمد و طی جلسه ای ضمن تعریف و ستایش از مواضع کیهان و این که علی رغم آن که در روزنامه اطلاعات قلم می زند اما کیهان را به دلیل انتقادی و پویا بودنش بیشتر می پسندد، خواستار همکاری و حضور همسرش خانم جمیله کدیور در تحریریه روزنامه شد.

با پیشنهاد و درخواست آقای مهاجرانی موافقت کردم و یکی دو روز بعد خانم کدیور به عنوان عضوی از سرویس خارجی روزنامه کیهان مشغول به کار شد و اولین مقالاتش را با اسم مستعار ح ـ کشاورز که مضامینی ارزشی داشت، نگاشت و در کیهان به چاپ رسید و بعدا مقالاتی از او  که عمدتا در موضوع رویدادهای منطقه و واجد صبغه ای انقلابی و همسو با خط مشی کیهان بود، منتشر شد.
این همکاری چندین ماه تا نگارش مقاله مذاکره مستقیم از سوی مهاجرانی در روزنامه اطلاعات که واکنشها و انتقادات شدیدی را از سوی کیهان به دنبال داشت، ادامه یافت.

خانم کدیور در ماجرای مقاله مذاکره مستقیم، مطلبی را در دفاع از موضع آقای مهاجرانی نوشت اما به دلیل آن که موضوع مذاکره با آمریکا از دیدگاه کیهان خط قرمزی بود که نمی توانست دستخوش آرای موافق و مخالف شود، با انتشار مطلب کدیور مخالفت کردم و همین امر ـ با وجود آن که ادامه همکاری اش از نظر من بلا مانع بود ـ باعث استعفای وی از کیهان شد.

البته مقاله خانم کدیور با مداخله آقایان خاتمی، نماینده مقام معظم رهبری و اصغری سرپرست موسسه کیهان علی رغم عدم تمایل من در کیهان چاپ شد که شرح آن را در ادامه خاطرات در موضوع مقاله مذاکره مستقیم مهاجرانی و حواشی پیرامون آن خواهم نوشت.

.

منبع : mashreghnews.ir