آکاایران: روزنامه آرمان، دولت را مقصر افزایش سرسام آور نقدینگی معرفی کرد. طبق آمار رسمی دولت، نقدینگی در یک سال گذشته ۲۲ درصد رشد کرد و به بالای ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان درپایان سال ۹۶ رسید.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه های خود نوشت:

به گزارش آکاایران: آرمان با اشاره به این آمار نوشت: نقدینگی در علم اقتصاد به مجموعه پول و شبه پول گفته می شود. نکته جالب این است که سال گذشته رشد پول حدود زیر ۲۰ درصد و شبه پول بیش از ۲۲ درصد بوده است و همان طور پایه پولی زیر ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

علت این افزایش نقدینگی ناشی از دو نکته کلیدی است؛ یکی مطالبات معوقه دولت است. بدهی که دولت به شرکت ها یا بانک ها دارد، بدهی که بانک ها به بانک مرکزی دارند، یا بدهی که شرکت ها به بانک ها دارند، اینها مطالبات معوقه ای هستند که هر سال نسبت به سال گذشته رو به افزایش است و در نهایت بر رشد نقدینگی تاثیر می گذارند.


نکته دیگر، به افزایش پایه پولی برمی گردد(پایه پولی همان پول پرقدرت است؛ همان پولی که به ازای دلار دریافتی یا درآمدهای ارزی افزایش پیدا می کند یا به هر دلیلی دولت از بانک مرکزی استقراض می کند.) وقتی پایه پولی رشد می کند، یعنی چاپ پول افزایش می یابد. بنابراین ما در سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن، شاهد این افزایش ها بودیم که البته این موضوع طبیعتا ناشی از افزایش نرخ ارز در پایان ۹۶ بوده است.

اگر بخواهیم به لحاظ اجرایی به این موضوع نگاه کنیم، افزایش هزینه های دولت در بخش های مختلف نیز سبب این شده که دولت برای جبران هزینه های پولی خودش پایه پولی، استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول را دنبال کند که البته نتیجه این سیاست را در افزایش نرخ تورم سال جاری شاهد هستیم. همچنین بخشی از افزایش و عدم تعادلی که در بازار ارز داریم، ناشی از همین افزایش نقدینگی بوده که ما در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ تجربه کردیم.

وقتی که ما رشد نقدینگی را در بازار شاهد هستیم، باید انتظار این را هم داشته باشیم که نرخ تورم نیز به دنبال آن بالا رود. اما از آنجایی که سهم شبه پول(۸۵ درصد) خیلی بیشتر از سهم پول(۱۵ درصد) در مجموع کل نقدینگی سال ۹۶ بوده است، نقدشوندگی آنها نیاز به زمان دارد، بنابراین تاثیر مورد انتظار را بر نرخ تورم نداشته است، اما باید به این مسئله توجه کنیم که طبیعتا اگر دولت تدبیر و امید راهکار درستی برای این موضوع نیندیشد و این نقدینگی را به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت نکند، ما باید این انتظار را داشته باشیم که رشد این شاخص روی نرخ تورم تاثیر بگذارد. از این نکته نیز نباید غافل ماند، انتظاری که مردم از دولتمردان دارند این است که ضمن کاهش نرخ تورم که از ابتدا یکی از اهداف دولت روحانی اعلام شد، کنترل رشد نقدینگی نیز در کنار افزایش رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. 

.

منبع : mashreghnews.ir