آکاایران: دایی: امیدوارم تیم عزیزی مقابل ما ببازد

آکاایران: دایی: امیدوارم تیم عزیزی مقابل ما ببازد

سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: وقتی می گویند باید دو بازیکن خود را در اختیار تیم امید قرار دهید دیگر اسمش همکاری نیست، بلکه جبر است.