روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی هفته نامه تجارت فردا و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید. 

هفته نامه تجارت فردا

اطلاعات کلی هفته نامه تجارت فردا

صاحب امتیاز: علیرضا بختیاری

مدیر مسئول: علیرضا بختیاری

سردبیر: محمد طاهری

قالب: هفتگی

زبان: فارسی

تجارت فردا نام نشریه ی اقتصادی چاپ تهران است که بر اقتصاد سیاسی و تحلیل اقتصاد ایران تمرکز دارد. این نشریه از سال 1391 فعالیت خود را آغاز کرده است. مخاطبان هدف این نشریه کنش گران اقتصادی، استادان دانشگاه و دانشجویان اقتصاد هستند.

گردآوری: آکانیوز