روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی هفته نامه سمنان امروز و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید.

هفته نامه سمنان امروز

اطلاعات کلی هفته نامه سمنان امروز

صاحب امتیاز: علی اکبر عاطفیان

مدیر مسئول: علی اکبر عاطفیان

سردبیر:  این هفته نامه به صورت شورای سردبیری اداره می شود

قالب: هفتگی

زبان: فارسی

صفحه اول هفته نامه سمنان امروز:

%*#*%semnan%*#*%
صفحه نخست هفته نامه سمنان امروز

هفته نامه سمنان نشریه ای است که در سطح استان سمنان چاپ و توزیع می شود. این هفته نامه پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی و ورزشی فعالیت می کند.

گردآوری: آکانیوز