روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی هفته نامه صدا و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید. 

 

هفته نامه صدا

اطلاعات کلی هفته نامه صدا

صاحب امتیاز: فائزه شریف جوزدانی

مدیر مسئول: فائزه شریف جوزدانی

سردبیر: سعید لیلاز

قالب: هفتگی

زبان: فارسی

 صدا نام نشریه ای خبری تحلیلی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد.

گردآوری: آکانیوز