روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی دوهفته نامه پیام ساختمان و تاسیسات و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید. 

هفته نامه پیام ساختمان

اطلاعات کلی دوهفته نامه پیام ساختمان

صاحب امتیاز: شرکت رنگین کمان ساختمان و تاسیسات 

مدیر مسئول: مهندس قادر نصیری ترزیق

قالب: هفتگی

زبان: فارسی

پیام ساختمان نام نشریه ای با موضوعات خانه، مسکن و ساختمان می باشد که به صورت هر دوهفته یکبار چاپ و منتشر می شود.

نشانیک تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان بهشتی، ساختمان پیام ساختمان

گردآوری: آکانیوز