آکاایران: جدول زمانی آموزش تلویزیونی سه شنبه 13 آبان

آکاایران: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز سه شنبه ۱۳ آبان ۹۹ اعلام شد.

- اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز سه شنبه 13 آبان 99 اعلام شد.

شبکه آموزش:
 آموزش درس تربیت بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت 8 تا 8.30  فصل 2 رشته  حسابداری صنعتی - پایه 12 -شاخه  کاردانش  

ساعت 8.30 تا 9 شیمی پیوند های شیمیایی و فرمول نویسی - پایه 11-شاخه فنی وحرفه ای 

ساعت 9 تا 9.30 مبانی بنیادی تربیت بدنی  -پایه 10- -شاخه  فنی  وحرفه ای 

ساعت 20.50 تا 21.15 اتوکد جلسه هفتم    - پایه 10 -  رشته معماری داخلی و نقشه کشی     - شاخه کاردانش 

ساعت 21.15 تا 21.50 مدلسازی پیراهن شب    -  پایه 12- رشته  طراحی و دوخت   - شاخه کاردانش 

  دوره ابتدایی:

ساعت 10.30 تا 11   فارسی و نگارش پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش  پایه  دوم 
 
ساعت 11.30 تا 12 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
 
ساعت 12 تا 12.30 بازی و ریاضی  پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 فارسی و نگارش  پایه پنجم  

ساعت 13 تا 13.30  مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه ششم

ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت 14.30 تا 15 علوم تجربی  - درس مواد پیرامون ما  پایه هفتم 

ساعت 15 تا 15.30 علوم تجربی - درس تنظیم عصبی     پایه هشتم 

ساعت 15.30 تا 16 علوم تجربی - درس به دنبال محیطی برای زندگی    پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30 مهارت های تربیتی - سبک های یادگیری   

متوسطه دوم 

  ساعت 16.30 تا 17 زیست شناسی  دو   -  پایه 11 -  رشته علوم تجربی  
   
  ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی  سه   - پایه 12-  رشته علوم تجربی   
 
ساعت 17.30 تا 18 شیمی دو   - پایه 11- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت 20 تا 20.25  ریاضی  1 مثلثات و روابط مثلثاتی    - پایه 10 - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت 20.25 تا 20.50  ریاضی 3  -پایه 12- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
     
شبکه 4

ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8 درس زبان خارجی 2 پایه 11 مشترک تمام  رشته ها.

ساعت 8.30 درس ریاضی آمار 2 پایه 11 ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
 

ساعت 10.15 درس جامعه شناسی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت 10.45 درس جغرافیای ایران پایه 10 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 11.15 درس جامعه شناسی 1 پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 11.45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 12.15 درس  حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیریک.

ساعت 12.45 درس هندسه  2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13.15 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.
ساعت 8 احکام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری 

ساعت 8.30 تاریخ  اسلام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری 
 
ساعت 11 درس هدیه های آسمانی   چهارم دبستان.

ساعت 11.30  درس آموزش قرآن  چهارم   دبستان.

ساعت 15  علوم و معارف اسلامی  2 پایه یازدهم    رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری 

ساعت 15.30 پیام های آسمانی  پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه

انتهای پیام/

.

منبع : https:tasnimnews.com

منبع : بخش اخبار آکانیوز آکاایران
برچسب :