آکاایران: آقای روحانی! آیا به دستاوردهای صلح خود توجه کرده اید؟

جناب روحانی

کاهش سرمایه های اقتصادی و نابودی قدرت خرید مردم، شکاف طبقاتی و فاصله نجومی فقیر و غنی، پایین آمدن سرمایه اجتماعی و کاهش امید بسیاری از مردم به نظام، نابودی تولید ملی، تبدیل به آرزو شدن خرید مسکن، کاهش عزت ایرانی؛ و ترور سردار ملی مان، تنها بخشی از دستاوردهای صلح شماست.

آکاایران: آقای روحانی! آیا به دستاوردهای صلح خود توجه کرده اید؟

*بازنشر مطالب شبکه های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه ها منتشر می شود.

.

منبع : mashreghnews.ir