یک نماینده اصلاح طلب مجلس گفت: در مورد استیضاح ربیعی مقداری عجله صورت گرفت. خود من جزو استیضاح کننده های ربیعی نیستم بلکه از استیضاح کنندگان آقای کرباسیان هستم.

الیاس حضرتی در گفت وگو با ایلنا، درباره استیضاح های مطرح شده در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس تصمیم جمعی می گیرد و یک مدیریت فردی نیست که همانند یک وزارت خانه سلسه مراتب داشته باشد؛ گاها اینجا وقتی رئیس مجلس هم به موضوعی تاکید می کند نمایندگان نظر او را نمی پذیرند و گوش نمی دهند.

 

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در اقداماتی که هفته قبل و قبل تر از آن درباره تفکیک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد، علی رغم اینکه ریاست مجلس هم بر انجام آن تاکید و اصرار داشت، اما مجلس مسیر خود را رفت.

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع استیضاح ها گفت: افراد تصمیم به استیضاح می گیرند. سیری که در مجلس برای رسیدن به نقطه نهایی استیضاح طراحی شده سیری است که در مراحل مختلف آن سیستم ریش سفیدی گذاشته شده و این که چرا سوال به کمیسیون می رود به این دلیل است که کمیسیون بخشی تخصصی است و حرف های استیضاح کننده ها و جواب وزیر مربوطه را بشنود و در این وسط ریش سفیدی کند چرا که اختیار جلوگیری از استیضاح و حتی رای گیری را ندارد.

 

این عضو فراکسیون امید با اشاره به طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس خاطرنشان کرد: استیضاح وزیر اقتصاد در مرحله کمیسیون هم مطرح و حتی به جای یک جلسه دوجلسه هم مطرح شد با تمام بررسی های کمیسیون نتیجه نداد  و الان باید اعلام وصول شود و در صحن مجلس مطرح شود.

 

وی در پاسخ به این سوال که پس با این توضیحات چرا استیضاح وزیر کار در کمیسیون مربوطه مطرح نشد، ابراز داشت: در مورد این استیضاح مقداری عجله صورت گرفت. من خود جزو استیضاح کننده های ربیعی نیستم بلکه از استیضاح کنندگان آقای کرباسیان هستم.

 

حضرتی اظهار کرد: درباره این استیضاح عجله شد و باید صبر می کردند که کمیسیون مربوطه بررسی می کرد، همانطور که درمورد وزیر اقتصاد این صبر را کردند و خیلی هم با حوصله صبر کردند. ما در کمیسیون اقتصاد یک مورد را که با اصرار دوستان در دستور کار گذاشته بودیم و  قرار شد که سوال از رئیس جمهور را انجام دهیم و استیضاح را عقب تر بگذاریم، تقریبا یک ماه در نوبت رسیدگی کمیسیون قرار گرفت و نهایتا هفته قبل تمام شد. اما در مورد وزارت کار هم آرزو داشتم که برای این وزارتخانه هم این مراحل طی می شد و با حوصله در نوبت قرار بگیرد.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com