آکاایران: نجفی خوشرودی: می توانیم در چارچوب اصول مان گفت وگو کنیم

به گزارش اعتماد، پیش از طرح مذاکره بی قید و شرط ازسوی ترامپ، حداقل در ٢ مورد گروه هایی از فعالان سیاسی خواستار مذاکره با امریکا بودند اما معمولا همین شروط ١٢گانه امریکا در مخالفت با پیشنهادشان مطرح می شد.

 

در حال حاضر باتوجه به تاکید ترامپ بر مذاکره فاقد پیش شرط واکنش ما چه باید باشد؟

چارچوب روشن است. ما یک سری اصول داریم و در عین حال یک سری مطالبات و خواسته هایی نیز داریم که طبیعتا اگر اینها تامین شود، می توانیم گفت وگو کنیم. ما مشکلی با گفت وگو نداریم. در اسناد و مواضع مقامات بلندپایه کشورمان از گذشته تا به امروز بارها تاکید شده که ایران همواره اهل تعامل سازنده و گفت وگوی منطقی است. منتها مساله این است که این جمهوری اسلامی است که باید شرط تعیین کند، نه امریکایی ها. البته این کاری که ترامپ کرد نیز چندان گام جدی و مهمی نبود.

 

چراکه بلافاصله پمپئو تاکید کرد که شروطی دارند. اینکه این دوگانگی رفتار ناشی از آشفتگی سیاست خارجی امریکا است یا تاکتیک آنها، بحث دیگری است اما آن چه مسلم است اینکه ما با هوشمندی این رفتار را بررسی می کنیم و واکنش نشان می دهیم. ما به خوبی به یاد داریم که امریکایی ها با خروج از برجام خدشه ای بزرگ بر حیثیت خود در عرصه بین الملل وارد کردند و شاید این اظهارات، نوعی فرار به جلو باشد برای ترمیم چهره این کشور. درمجموع اینکه ما اصول و چارچوب خودمان را داریم و در این اصول و چارچوب اقدام می کنیم و حتماً این عقلانیت و هوشیاری در کشور وجود دارد تا از تمامی ظرفیت ها استفاده کنیم.

 

نقش بازیگران ثالث همچون اروپا، روسیه و چین در روابط ایران و امریکا از چه قرار خواهد بود؟

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره مستقل بوده است. ما هرگز تحت تاثیر عناصر ثالث تصمیم نگرفته و نخواهیم گرفت. البته از تمامی ظرفیت هایی که به پیشبرد سیاست خارجی ما کمک کند، استفاده می کنیم.

 

همان طور که در مقاطع مختلف از این ظرفیت ها استفاده کردیم. تا آنجا که در مقررات و حقوق بین الملل نیز این ساختارهای واسطه به رسمیت شناخته شده و به عنوان مثال وقتی دو کشور روابط سیاسی ندارند، یک کشور ثالث حافظ منافع این دو کشور نسبت به یکدیگر می شود. همان طور که هم اکنون نیز این ساز و کارها در روابط ایران و امریکا به رسمیت شناخته شده و طبیعتا ما سعی می کنیم طبق اصول خودمان از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

 

پیش از مذاکرات برجام و حتی پس از آن، طیفی از منتقدان تاکید داشتند که زمان ورود به مذاکرات مناسب نبوده و بهتر بود ایران ابتدا در بحث هسته ای به نقطه قابل اتکا برسد و سپس وارد مذاکره شود. هم اکنون نیز این نقد با تکیه بر وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی کشور و نیز جایگاه دولت در افکار عمومی مطرح می شود. آیا این ملاحظات می تواند در مذاکرات موثر باشد؟

فکر می کنم ما به اندازه کافی مطالبات و لیست بلندبالایی از خواسته های برحق داریم که هر زمان که اراده کنیم برای انجام مذاکره، با دست پر وارد شویم. ما در دهه های گذشته شاهد موارد متعدد تلاش امریکا برای ضربه زدن به ایران و منافع ملی کشورمان بودیم و اسناد این اقدامات موجود است.

 

بنابراین در عین حال که به لحاظ تاکتیکی حساسیت زمان فعلی را درنظر خواهیم گرفت، به لحاظ اصولی همواره با دست پر وارد مذاکره می شویم. این ما هستیم که حداقل از زمان کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به این سو معترضیم و مطالبه داریم. این مطالبات همواره وجود داشته و آخرین نمونه آن نیز همین خروج امریکا از برجام است که البته ما در این رابطه به دیوان بین المللی دادگستری نیز شکایت کردیم که این اقدام نقض معاهده مودت بین دو کشور و نیز نقض اصول حقوق بین الملل است.

 

اتفاقا سوال دیگرم درباره همین شکایت است. لطفا درباره آخرین وضعیت این شکایت توضیح دهید؟

این شکایت تسلیم دیوان شده و قرار است در شهریورماه بنابر مقرراتی که بر روند کار این دیوان بین المللی حاکم است، نسبت به صدور قرار موقت تصمیم گیری کند و بر اساس آن، نظرات و استدلال های دو طرف را استماع کند و در نهایت به تصمیم گیری نهایی برسد.

 

تاثیر رای دیوان بین المللی دادگستری بر روابط دو کشور و به خصوص همین مذاکراتی که از آن صحبت هایی می شود، چه خواهد بود؟

دیوان بین المللی دادگستری یک نهاد قضایی بین المللی است که از گروهی از حقوقدانان تشکیل شده و بر این اساس امیدواریم تصمیمی فنی، تخصصی و قضایی در این رابطه بگیرد. در مورد تاثیر در مذاکرات نیز باید بگویم به طور طبیعی موثر خواهد بود و از جمله مواردی است که قاعدتا دست ما را بیش از وضعیتی که در حال حاضر در آن قرار داریم، پر خواهد کرد.

 

حدود یکی، دو ماه قبل در جریان برگزاری گردهمایی منافقین در پاریس یک دیپلمات ایرانی نیز توسط پلیس بلژیک بازداشت شد. این اقدامات را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این مساله مانع دستیابی به تفاهم میان ایران و امریکا نخواهد بود؟ و مهم تر اینکه آیا قرار نیست در این خصوص مذاکرات یا پیگیری حقوقی انجام شود؟

این مساله نیز نقض کنوانسیون حقوق دیپلماتیک است که در دستور کار وزارت امور خارجه قرار دارد و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به طور طبیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خواهد گرفت و قطعا با جدیت موضوع را دنبال خواهیم کرد.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com