آکاایران: جلال جلالی زاده:برخی افراد فرصت طلب با نفوذ خود وارد لیست های شده و از موقعیت اصلاح طلبان استفاده می کنند

جلال جلالی زاده با اشاره به اینکه شورای نگهبان اصلی ترین رقیب اصلاح طلبان است، گفت: عملکرد شورای نگهبان موجب می شود که اصلاح طلبان ناگزیر به حمایت از اصولگرایان میانه رو یا چهره های اصلاح طلب کمترشناخته شده بپردازند. از همین رو گاهی افراد فرصت طلب یا افرادی که از قدرت لابی گری بیشتری برخوردار هستند و با رهبران اصلاحات ارتباط بیشتری دارند از نفوذ خواسته استفاده و کاری می کنند که اصلاح طلبان فرصت طلب یا محافظه کار وارد لیست ها شده و با استفاده از موقعیت اصلاح طلبان از مزایای قدرت بهره مند شوند.

به گزارش نامه نیوز، اصلاح طلبان این روزها به فکر اصلاح خود افتاده و در تلاش اند تا چالش ها و رقبای اصلی خود را بشناسند. برخی از اصلاح طلبان همچون سعید حجاریان از جریان برانداز به عنوان رقیب اصلی یاد کرده و برخی نیز همچون عباس عبدی مشکل را در درون این جریان جست و جو می کنند. گروه دیگری نیز هستند که وضعیت امروز اصلاح طلبان را ناشی از چالش های بیرونی و درونی مختلف می دانند.

 

جلال جلالی زاده نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی یکی از این افراد است. او نظارت استصوابی شورای نگهبان را چالش بیرونی و البته اصلی اصلاح طلبان دانست. جلالی زاده اگرچه به مشکلات داخلی همچون نفوذ فرصت طلبان به جمع اصلاح طلبان نیز اشاره می کند اما این آفت را ناشی از عملکرد شورای نگهبان می داند. پیشنهاد وی برای فائق آمدن بر چالش های موجود ایجاد کمیته اصلاح در تهران و شهرستان ها است.

 

*به نظر شما مشکل اصلی اصلاح طلبان در درون این جریان است یا رقابت با براندازان؟

من فکر می کنم رقیب اصلی اصلاح طلبان شورای نگهبان است. این شورا با ساز و کاری که در رد صلاحیت اصلاح طلبان به کار می گیرد مانع حضور چهره های سرشناس اصلاح طلبان می شود و این همین باعث می شود که هر کسی در مقابل اصلاح طلبان قد عمل کند.

 

اگر نیروهای اصلاح طب، اصولگرا و ... در صحنه حاضر شوند حتما وضعیت نیروهای سیاسی مشخص تر خواهد بود اما تا وقتی که اصلاح طلبان توان معرفی نیروهای خود را ندارند مجبور می شوند که یا از اصولگرایان معتدل حمایت کنند یا نیروهای ضعیف اصلاح طلب که در جامعه چندان شناخته شده نیستند و کاریزما خاصی ندارند را معرفی کنند.

 

* جوانان اصلاح طلب در نامه اخیر خود خواسته بودند حداقل در سازوکار تشکیلاتی اصلاح طلبان که خبری از شورای نگهبان نیست از نیروهای متعهدتر استفاده شود. این یعنی انتقادات به عملکرد اصلاح طلبان به انتخابات محدود نیست و باید چالش جدی این جریان را با در نظر گرفتن مسائل فراتر از شورای نگهبان بررسی کرد.

متاسفانه گاهی افراد فرصت طلب یا افرادی که از قدرت لابی گری بیشتری برخوردار هستند و با رهبران اصلاحات ارتباط بیشتری دارند از نفوذ خواسته استفاده و کاری می کنند که اصلاح طلبان فرصت طلب یا محافظه کار وارد لیست ها شوند و با استفاده از موقعیت اصلاح طلبان از مزایای قدرت بهره مند شوند. این یکی از اشکالات و ایرادات اصلاح طلبان است که باید بیشتر در مورد آن تامل شود.

 

نباید اجازه داد که هر کسی در ایام انتخابات از پز اصلاح طلبی استفاده و اصلاح طلبان فعال را از صحنه خارج کند. متاسفانه درانتخابات مجلس یا شوراهای تهران شاهد بودیم که افرادی به عناوین مختلف توانستند از این برند استفاده کرده  و به نام اصلاح طلب بر کرسی قدرت نشینند. همین افراد به محض ورود به مجلس و شورا  از اهداف، برنامه ها وعده های خود عدول کردند و به غیر اصلاح طلب یا نیروهای خنثی در جناح رقیب پیوستند.

 

*از این صحبت شما می توان این برداشت را داشت که چالش اصلی اصلاح طلبان در درون این جریان و فردمحوری است.

به نظر من چالش های اصلاح طلبان هم داخلی است و هم بیرونی. هر دو این ها دست به دست هم داده  و این روند اصلاح طلبی را قدری کند کرده اند.

 

*راهکار شما برای عبور از این چالش ها چیست؟

به نظر من نیاز است که در دورن اصلاحات چه در تهران و چه شهرستان ها یک کمیته اصلاح و بررسی آسیب ها و ایرادات  تشکیل دهیم  و از نظر فکری موانع، آسیب ها و شرایط و اقتضائات این جریان را بررسی کنیم. در این صورت و با رفع ایرادات موجود است که می توان به عنوان یک نیروی منسجم در صحنه سیاسی کشور حضور بیشتر داشته باشیم. به اعتقاد من تنها از این طریق است که می توان مانع نفوذ افراد فرصت طلب به داخل جریان اصلاح طلب شد. 

 

 

.

منبع : sarpoosh.com