بلژیک با نام رسمی پادشاهی بلژیک کشوری در غرب اروپا و یکی از اعضای اتحادیه اروپا است. پایتخت آن بروکسل است. بلژیک در شمال با هلند، در شرق با آلمان، در جنوب شرقی با لوکزامبورگ، در جنوب با فرانسه و از شمال غربی با دریای شمال مجاور است. خط جدایی فرهنگی ژرمن ها ورومی زبانان از میانه های کشور بلژیک می گذرد. در ۶۰٪ از مناطق بلژیک، زبان هلندی صحبت می شود و فرانسوی در ۴۰٪ مناطق جنوبی مثل والونی صحبت می شود و در منطقه پایتخت (بروکسل) هر دو زبان در نهادهای دولتی رایج است. کمتر از ۱٪ مردم بلژیک آلمانی زبان اند و در شرق کشور زندگی می کنند. این گوناگونی زبانی تاکنون باعث تنش های سیاسی بسیاری در کشور بلژیک بوده و در دوره هایی همچنان یکپارچگی این کشور را تهدید می کند.

اخبار بلژیک