روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی هفته نامه نقد حال و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید.

هفته نامه نقد حال

اطلاعات کلی هفته نامه نقدحال

قالب: هفتگی

زبان: فارسی

نشریه نقدحال نام نشریه ای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است که به صورت هفتگی در تهران و استان های غرب کشور چاپ و توزیع می شود.

گردآوری: آکانیوز