روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی هفته نامه حمل و نقل و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید. 

هفته نامه حمل و نقل

اطلاعات کلی هفته نامه حمل و نقل

قالب: هفتگی

زبان: فارسی

 نشریه حمل و نقل اولین نشریه تخصصی حمل و نقل در ایران می باشد. این نشریه به صورت هفتگی چاپ و منتشر می شود.

گردآوری: آکانیوز