روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی هفته نامه فروردین امروز و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید.

هفته نامه فروردین امروز

اطلاعات کلی هفته نامه فروردین امروز

قالب: هفتگی

زبان: فارسی

 فروردین امروز نامه نشریه ای است که به صورت هفتگی چاپ و منتشر می شود.

گردآوری: آکانیوز