روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی دوهفته نامه فرهنگ شمس و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید.

نشریه فرهنگ شمس

اطلاعات کلی دوهفته نامه فرهنگ شمس

صاحب امتیاز: ابراهیم محمدلو

مدیر مسئول: ابراهیم محمد لو

قالب: دو هفته ای

زبان: فارسی

صفحه اول دوهفته نامه فرهنگ شمس امروز:

%*#*%farhang-shams%*#*%
صفحه نخست دوهفته نامه فرهنگ شمس امروز

نشریه فرهنگ شمس یک نشریه پیرامون موضوعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که هر دوهفته چاپ و منتشر می شود.

گردآوری: آکانیوز