روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی دنیای سلامت و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید.

ماهنامه دنیای سلامت

اطلاعات کلی ماهنامه دنیای سلامت

صاحب امتیاز: مهندس اصغر نعمتی

مدیر مسئول: مهندس اصغر نعمتی

سردبیر: مهندس اصغر نعمتی

قالب: ماهنامه

زبان: فارسی

صفحه اول ماهنامه دنیای سلامت امروز:

%*#*%donyaye-salamat%*#*%
صفحه نخست ماهنامه دنیای سلامت امروز

ماهنامه دنیای سلامت نشریه ای تخصصی در زمینه ی علمی و پزشکی است که به صورت ماهیانه چاپ و منتشر می شود.

گردآوری: آکانیوز