روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی هفته نامه بیدارگر و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید.

هفته نامه بیدارگر

اطلاعات کلی هفته بیدارگر

قالب: هفتگی

زبان: فارسی

صفحه اول هفته نامه بیدادگر امروز:

%*#*%bidadgar%*#*%
صفحه نخست هفته نامه بیدادگر امروز

هفته نامه بیدارگر، نشریه ای است که پیرامون موضوعات سیاسی و فرهنگی فعالیت می کند. این هفته نامه ی غرب کشور می باشد.

گردآوری: آکانیوز