روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی هفته نامه آتیه نو و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید.

نشریه آتیه نو

اطلاعات کلی هفته نامه آتیه نو

سردبیر: اکبر هاشمی

مدیر مسئول: حامد شمس

قالب: هفتگی

زبان: فارسی

 آتیه نو نام نشریه ای با رویکرد فرهنگی و اقتصادی و با محوریت بیمه های اجتماعی می باشد که به صورت هفتگی چاپ و منتشر می شود. این نشریه وابسته به سازمان تامین اجتماعی می باشد.

گردآوری: آکانیوز