روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی هفته نامه عصر ارتباط و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید. 

هفته نامه عصر ارتباط

اطلاعات کلی هفته نامه عصر ارتباط

صاحب امتیاز: مهدی بگلری

مدیر مسئول: مهدی بگلری

قالب: هفتگی

زبان: فارسی

عصر ارتباط نام نشریه ای پیرامون موضوعات علم و فناوری و تکتولوژی است که به صورت هفتگی چاپ و توزیع می شود.

گردآوری: آکانیوز