روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی روزنامه عصر آزادی و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید.

روزنامه عصر آزادی

اطلاعات کلی روزنامه عصر آزادی

صاحب امتیاز: سید فرید پیمان

مدیر مسئول: سید فرید پیمان

سردبیر: سید وحید پیمان

محل انتشار: تبریز

قالب: روزانه

زبان: فارسی

 روزنامه عصرآزادی یک روزنامه کثیرالانتشار می باشد که پیرامون موضوعات  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی فعالیت می کند.

 

گردآوری: آکانیوز