روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی هفته نامه آریتان و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید.

هفته نامه آریتان

اطلاعات کلی هفته نامه آریتان

قالب: هفتگی

زبان: فارسی

آریتان نام نشریه ای  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حوادث است که به صورت هفتگی چاپ و منتشر می شود.

گردآوری: آکانیوز