روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی هفت نامه اردبیل فردا و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید. 

هفته نامه اردبیل فردا

اطلاعات کلی هفته نامه اردبیل فردا

صاحب امتیاز: فرهاد خائف

مدیر مسئول: فرهاد خائف

سردبیر: شهناز جعفرپور هاشمی

قالب: هفتگی

زبان: فارسی

هفته نامه اردبیل فردا اولین نشریه تمام رنگی استان اردبیل است که به دو زبان ترکی و فارسی در زمینه اجتماعی-فرهنگی و ورزشی فعالیت می کند. این نشریه به صورت هفتگی در استانهای اردبیل-آذربایجان شرقی-آذر بایجان غربی و گیلان منتشر میشود.

گردآوری: آکانیوز