آکاایران: نگاهی به عملکرد رسانه ملی در حوزه خبر

صداوسیما می توانست واقعیت ها را منصفانه تر بیان کند

یک استاد ارتباطات معتقد است که رسانه ملی و مدیران ما باید به مساله تخصص، حرفه گرایی و استقلال رسانه توجه دارا باشند.

به گزارش آکاایران: علیرضا حسینی پاکدهی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت آزادی بیان رسانه ها در دنیا اظهار کرد: هیچ رسانه ای در دنیا نیست که بتواند واقعیت های جامعه را به صورت صد درصد بیان کند یا حتی بخواهد بگوید؛ البته اگر بخواهد هم بازگو کند، توانایی انجام این کار را ندارد. هر فردی با توجه به محیط اجتماعی و ایدئولوژی که در آن پرورش یافته نگاه خاصی به جهان دارد. بعضی چیزها را می بیند یا نمی بیند و برخی چیزها را برجسته می بیند و برخی چیزها را ضعیف تر. همچنین این سوال مطرح است که آیا رسانه ها مساله ای که برای همه آشکار است را هم بیان می کنند؟ در واقع این مساله نسبی است و به اصطلاح آن چیزی که رسانه ملی ما می تواند و باید بیان کند به اندازه کافی نتوانسته انجام دهد. به نظرم بهتر از این می توانست در این راستا عمل کند.

او درباره عملکرد درست سازمان صداوسیما بیان کرد: این رسانه باید واقعیت های محیط اجتماعی و پیرامون را منصفانه تر، فاقد جهت گیری و عادلانه تر بیان کند. همچنین واقعیت ها نزد مخاطبان به گونه ای آشکار شود که آن ها هم بتوانند محیط پیرامون خود را دقیق تر بشناسند و نسبت به آن جهت گیری مطلوب تر و تصمیم گیری بهتری دارا باشند.

این استاد ارتباطات با بیان اینکه تلویزیون، ظاهرا شبکه های متعددی دارد، گفت: این تعداد شبکه تلویزیونی در سازمان زیر نظر یک سازمان و نظارت واحد است، بنابراین تعدد صدا (چند صدایی) امکان پذیر نیست. زمانی تعدد و تکثر اتفاق می افتد که تنوع دیدگاه و تکثر صدا وجود داشته باشد. تلویزیون ما اگر می خواهد چنین کاری انجام دهد باید تنوع و تکثر صدا را رعایت کند و بتواند به موضوعات متنوع به شکل مختلف بپردازد. اگر رسانه ای نتواند چندصدایی و تنوع دیدگاه را داشته باشد، خود به خود مخاطبانش را از دست می دهد. همانگونه که برای رسانه ملی در سال های اخیر این اتفاق افتاده و نتوانسته مخاطبان خود را به اندازه کافی حفظ کند و راضی نگه دارد.

حسینی پاکدهی درباره ویژگی هایی که باید برای انتخاب مدیران رسانه ها لحاظ کرد، گفت: مدیران رسانه های فرهنگی بخصوص رادیو، تلویزیون و مطبوعات باید مدیرانی باشند که نسبت به سایر سازمان ها و نهادها نگاه و دید متفاوت تری دارا باشند. اما متأسفانه شاهد این هستیم که اغلب مدیران از مدیریت حوزه های دیگر مانند صنعتی و آموزشی آمده اند؛ در حالی که مدیریت فرهنگی و رسانه ای متفاوت و متمایز است. مدیران ما هم باید این رسانه، محیط و زمانه را تا حد زیادی بشناسند و به تخصص گردن بنهند.

او در پایان گفت: رسانه ملی برای جذب نیروهای خود دو واژه را به صورت کلیدی به کار می برد؛ تخصص و تعهد. اما در هنگام عمل ظاهرا بیشتر به تعهد توجه دارد تا تخصص. اما زمانی که در هر شرایطی به تخصص گردن ننهیم، این مشکلات را داریم؛ بنابراین رسانه ملی و مدیران ما باید به مساله تخصص، حرفه گرایی و استقلال رسانه توجه دارا باشند. مدیران رسانه زمانی می توانند وظیفه خاص خود را دقیق انجام دهند که بخصوص در حیطه خبر، هیأت تحریریه از لحاظ استقلال حرفه ای تا حد ممکن تامین باشند.

انتهای پیام

.

منبع : isna.ir