آکاایران: کیان پور:

نرخ ها در حوزه حمل و نقلی ریلی واقعی شود/سهم جابه جایی بار و مسافر در شبکه ریلی اندک است

سرویس اقتصادی
عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر ضرورت افزایش سهم حمل و نقل ریلی در حوزه جابه جایی بار و مسافر، گفت: ایجاد توجیه اقتصادی برای توسعه شبکه ریلی و همچنین جذب بار و مسافر لازم است.
جمعه 5 مرداد 1397 ساعت 13:24

نرخ ها در حوزه حمل و نقلی ریلی واقعی شود/سهم جابه جایی بار و مسافر در شبکه ریلی اندک است عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر ضرورت افزایش سهم حمل و نقل ریلی در حوزه جابه جایی بار و مسافر، گفت: ایجاد توجیه اقتصادی برای توسعه شبکه ریلی و همچنین جذب بار و مسافر لازم است. نرخ,ها,در,حوزه,حمل,و,نقلی,ریلی,واقعی,شود/سهم,جابه,جایی,بار,و,مسافر,در,شبکه,ریلی,اندک,است Icana Icana

مجید کیان پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت توسعه شبکه حمل و نقل ریلی در کشور، گفت: تا زمانی که قیمت ها واقعی نشده، نمی توان به بهبود وضعیت شبکه ریلی امیدوار بود زیرا کمبود بودجه دولت کمکی در این راستا نمی کند.

به گزارش آکاایران: نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سهم حمل و نقل ریلی در حوزه جابه جایی بار باید به بیش از 30 درصد و در حوزه جابه جایی مسافر به بیش از 20 درصد برسد، افزود: متاسفانه اکنون سهم حمل و نقل ریلی در حوزه بار نهایت 10 درصد و در حوزه جابه جایی مسافر 5 الی 6 درصد است.

جاذبه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل ریلی  ایجاد شود

وی با تاکید بر اینکه  باید جاذبه و ظرفیت کافی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل ریلی  ایجاد شود، تصریح کرد: ایجاد توجیه اقتصادی برای توسعه شبکه ریلی و همچنین جذب بار و مسافر در این حوزه لازم است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه تکمیل کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب در حوزه ریلی یکی از راهکارهای ایجاد توجیه اقتصادی برای جذب بار و مسافر در شبکه است، گفت: ایجاد حمل و نقل ترکیبی نیز دیگر مولفه ای است که می تواند حتی شبکه ریلی را در جابه جایی مسافر و بار میان ایران و کشورهای دیگر موفق کند.

ضرورت تغییر استراتژی کشور در حوزه حمل و نقل ریلی

کیان پور با تاکید بر ضرورت تغییر استراتژی کشور در حوزه حمل و نقل ریلی، افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر حمل و نقل ریلی بیشترین سهم ارزآوری را برای کشورهای مختلف دارد ایران نیز باید با توسعه این شق حمل و نقل بتواند سهم بیشتری از جابه جایی بار و مسافر را بر عهده بگیرد.

وی ادامه داد: پرداخت یارانه در حوزه حمل و نقل ریلی اقدام نامناسبی است که وابستگی این شق حمل و نقل به حمایت های دولت را بیشتر کرد از این رو واقعی سازی نرخ ها لازم است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دولت به جای حمایت های فاقد حد و مرز از شقوق مختلف حمل و نقل که به ضرر آن ها است به تولید در کشور توجه کند زیرا اگر شبکه حمل و نقل مورد حمایت دولت نباشد  شرکت ها به دنبال  ایجاد توجیه اقتصادی برای جذب فاینانس و سرمایه گذار خواهد بود./

پایان پیام

 

 

.

منبع : icana.ir