آکاایران: عضور شورای شهر پیشنهاد داد:

ممانعت از شروع فعالیت کارگاه های نامناسب برای معلولان

آکاایران: ممانعت از شروع فعالیت کارگاه های نامناسب برای معلولان

به گزارش آکاایران: به گزارش ایانا بیست و هشتمین نشست «تهران امید دارد» با حضور زهرا نژادبهرام و الهام فخاری اعضای شورای شهر و مصطفی سلیمی شهردار منطقه ۳ تهران در بوستان شریعتی برگزار شد.

زهرا نژاد بهرام عضو هیات رییسه شورا با طرح این موضوع که مدیران شهری نباید به ساختمانهایی که مناسب معلولان نبودند، پایان کار می دادند اظهار داشت: شهر ما باید از تاسیسات و کارگاههایی که مانع تردد معلولان است جلوگیری کند

وی در ادامه اظهار کرد: حق نداریم همین پیاده راههای نیم بند را که تنها برای مردمان سالم بالغ ساخته شده است را با ایجاد کارگاه در گوشه و کنار اشغال کنیم.

عضو هیات رییسه شورا همچنین پیشنهاد داد کمپین برای اجرای قانون حمایت از معلولان توسط مدیریت شهری ایجاد شود.

.

منبع : iana.ir