آکاایران: دلایل افزایش معتادان متجاهر در پایتخت

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از نبودن انسجام لازم در نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر خبر داد.

به گزارش مشرق، سید مالک حسینی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در گفتگویی درباره چرایی افزایش معتادان متجاهر، اظهار کرد: مدل هایی که به منظور نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر در حال انجام است وحدت رویه و انسجام ندارد، چرا که سه یا چهار دستگاه مربوطه، در کمپ های نگهداری خود، از مدل و روش های خاصی استفاده می کنند و افرادی که در بخش غیردولتی هستند هم با روش متفاوتی این کار را انجام می دهند که این نشان می دهد هیچ گونه وحدت رویه ای در بازپروری نداریم.

وی تصریح کرد: مردم ما هنوز نمی دانند چگونه باید با یک معتاد متجاهر برخورد کنند و در این میان، ما نیز با وجود داشتن پژوهشگر و روانشناس های مختلف در کشور، از آن ها و مردم نخواستیم که روش پیشنهادی خود را ارائه دهند.

حسینی گفت: برای این منظور، تجربه های بین المللی وجود دارد و می توانیم یک فراخوان عمومی دهیم و از همه بخواهیم پیشنهاد خود را برای برخورد با این پدیده ارائه کنند تا بتوانیم آن را تبدیل به فرهنگ سازی کنیم.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران افزود: یکی از دلایلی که باعث افزایش تعداد معتادان متجاهر می شود این است که افراد در خانواده آموزش ندیده اند و همین موضوع باعث می شود که به محض روبرو شدن با چنین معضلی، فرد معتاد را طرد کنند و او نیز در جامعه هم با طرد اجتماعی روبرو می شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران
.

منبع : mashreghnews.ir