حوادث

بندر استراتژیک و مهم بیروت با حادثه ای که رخ داده متوجه ضررهای اقتصادی زیادی شده و زندکی مردم این شهر را به کلی ویران کرده و در این میان فرضیه های مختلفی درباره این حادثه دلخراش با صدها کشته و زخمی مطرح شده است. در ادامه جزئیات تازه از انفجار مهیب بیروت را در نیک صالحی بخوانید.

انفجار مهیب بیروت

شروع دود حاصل از آتش سوزی، در ابتدا قرمز و سفید بود و این نشان دهنده وجود دو نوع مواد شیمیایی است که در بمب های دود زا استفاده می شود.

وبسایت عربی ۲۱ نوشت: انفجار بزرگی که در پایتخت لبنان اتفاق افتاد، تعابیر و تحلیل متعددی
را به دنبال داشت، انفجاری که باعث وقوع فاجعه و کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم
و وارد آمدن خسارتهای مادی در ابعادی گسترده شد.

در ادامه این مطلب آمده است: ناظم توفیق، تحلیلگر مسائل نظامی در گفتگو با عربی ۲۱ احتمال داد که انفجار عظیم در بیروت، نتیجه یک عملیات برنامه ریزی شده باشد.

انفجار مهیب بیروت

وی تاکید کرد آنچه باعث آتش سوزی شد، اساسا انفجار بزرگ را در پی داشت و ممکن است
این انفجار نتیجه شلیک یک موشک بوده باشد. اما احتمال قویتر آن است که انفجار بیروت
ناشی از مواد منفجره یا بمب های قدرتمند بوده باشد.

جزئیات انفجار مهیب بیروت

توفیق تصریح کرد که با توجه به تجربه نظامی اش، انفجار اخیر بیروت بسیار خشن تر از انفجار ۵۴ بمب در یک نقطه واحد است.

از سوی دیگر، به عقیده تام ساور، کارشناس مواد منفجره، در وهله اول، این انفجار
در نتیجه استفاده از مواد آتش زایی است که در آتش بازیها به کار می رود، اما مشخص
نیست که آیا غیر از این مواد، مواد دیگری هم وجود داشته اند که موجب وقوع انفجاری در این ابعاد شده اند؟

منبع : نیک صالحی

.