در این تیم رضا حسن زاده، بابازاده، فلاحت زاده، موسوی نیا، فنونی زاده، نعلچگر، مختاری فر، ماجدی، عالمی، مطلق، بیانی بازی می کردند.

آکاایران: استقلال در اوج اقتدار و افتخار

.

منبع : bartarinha.ir