وی در این باره در توئیتی نوشت: 

دولت ورشکسته روحانی با فریب ‎گشایش اقتصادی به سمت ایجاد ‎بحران بدهی و در ‎تنگنا گذاشتن دولت بعدی می‌رود.

این طرح با ‎آینده فروشی، موجب ‎تضعیف امینت ملی در دولت بعدی شده و بستر شکل گیری ‎اتفاقات آبانماه های بعدی خواهد بود.

از چاله به چاه نیفتیم.

آکاایران: واکنش تند نماینده مجلس به طرح گشایش روحانی

.

منبع : bartarinha.ir