آکاایران: خبرگزاری میزان: نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده صبح امروز سه شنبه (۱۷ تیر) به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.

آکاایران: نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری - اخبار سیاسیاکبر طبری،تهران،دادگاه،قوه قضائیه،قاضی بابایی،دادگاه کیفری

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری - اخبار سیاسیاکبر طبری،تهران،دادگاه،قوه قضائیه،قاضی بابایی،دادگاه کیفری

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری - اخبار سیاسیاکبر طبری،تهران،دادگاه،قوه قضائیه،قاضی بابایی،دادگاه کیفری

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری - اخبار سیاسیاکبر طبری،تهران،دادگاه،قوه قضائیه،قاضی بابایی،دادگاه کیفری

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری - اخبار سیاسیاکبر طبری،تهران،دادگاه،قوه قضائیه،قاضی بابایی،دادگاه کیفری

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری - اخبار سیاسیاکبر طبری،تهران،دادگاه،قوه قضائیه،قاضی بابایی،دادگاه کیفری

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری - اخبار سیاسیاکبر طبری،تهران،دادگاه،قوه قضائیه،قاضی بابایی،دادگاه کیفری

.

منبع : bartarinha.ir