کووید 19 با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست و عمدتا تاثیرات مرگبار خود را بر افراد سالخورده و یا با سابقه بیمارهای قبلی بروز داده است . هنوز واکسن و دارویی برای نابودی و رفع عوارض این ویروس در بدن انسان کشف نشده اما توانسته در همه جا رخنه کند و بی صدا و مستمر قربانیان خود را افزایش دهد به گونه ای که تلفات روزانه آن برای مردم عادی شده است. با این اوصاف اقشار قابل توجه و کثیری از مردم در بخش کارگری با حقوق روزمزد هستند که با فشارهای طاقت فرسای اقتصادی نمی توانند جوابگوی خانواده خود باشند. حال بین گزینه های "ماندن در منزل فاقد درآمدهای حداقلی" و "خروج از منزل برای کار احتمالی کدام" را باید انتخاب کرد؟! گرسنگی و رعایت بهداشت یا درآمد و آلوده شدن به ویروس مرگبار؟!

آکاایران: جان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند

جان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعیجان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعی

جان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعیجان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعی

جان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعیجان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعی

جان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعیجان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعی

جان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعیجان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعی

جان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعیجان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعی

جان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعیجان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعی

جان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعیجان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعی

جان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعیجان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعی

جان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعیجان هایی که برای تهیه نان در خطر هستند - اخبار اجتماعی

.

منبع : bartarinha.ir