آکاایران: خبرگزاری آنا: با وجود الزامی شدن ماسک در معابر عمومی و ورود به موج دوم ویروس کرونا، شهروندان تهرانی هر کدام بنا به سلیقه و نوع پوشش، ماسک خود را انتخاب می کنند؛ ماسک هایی که گاه دست دوز بوده و یا از پارچه های رنگی دوخته شده است.

آکاایران: حاشیه های تصویری کرونا؛ من ماسک می زنم

حاشیه های تصویری کرونا؛ من ماسک می زنم - اخبار اجتماعیکرونا

حاشیه های تصویری کرونا؛ من ماسک می زنم - اخبار اجتماعیکرونا

حاشیه های تصویری کرونا؛ من ماسک می زنم - اخبار اجتماعیکرونا

حاشیه های تصویری کرونا؛ من ماسک می زنم - اخبار اجتماعیکرونا

حاشیه های تصویری کرونا؛ من ماسک می زنم - اخبار اجتماعیکرونا

حاشیه های تصویری کرونا؛ من ماسک می زنم - اخبار اجتماعیکرونا

حاشیه های تصویری کرونا؛ من ماسک می زنم - اخبار اجتماعیکرونا

حاشیه های تصویری کرونا؛ من ماسک می زنم - اخبار اجتماعیکرونا

حاشیه های تصویری کرونا؛ من ماسک می زنم - اخبار اجتماعیکرونا

حاشیه های تصویری کرونا؛ من ماسک می زنم - اخبار اجتماعیکرونا

.

منبع : bartarinha.ir